Spöland-Vännfors Byanät Ekonomisk Förenings styrelse hälsar alla medlemmar varmt välkomna till föreningens årsmöte för 2020 och 2021.

Tid: 29. November, kl 19:00
Plats: Missionshuset i Östra Vännfors

På grund av akut driftarbete kommer Vännäs stadsnät och Alvnet Spöland-Vännfors byanät ha ett längre avbrott 2021-10-20 mellan 00.00-06.00.

Omstart av utrustning kan krävas efter avbrottet för att tjänsterna ska fungera igen.

Uppdatering: Estimerad klartid: 2021-10-13 07:00

För närvarande pågår en driftstörning som drabbar kunder i Vännäs, Sörfors och Klabböle med omnejd. Tekniker arbetar på problemet.

A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-06-01 00:00 och beräknad sluttid 2021-06-01 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande A3 Växel, Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband Premium, IP Connect L2, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredbands-TV i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-05-18 00:00 och beräknad sluttid 2021-05-18 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Hemsidan Alvnet förnyas och all fortfarande relevant information uppdateras kommande veckor. Under den period uppdateringen pågår kan hemsidan vid några korta tillfällen vara otillgänglig.