A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-06-01 00:00 och beräknad sluttid 2021-06-01 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande A3 Växel, Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband Premium, IP Connect L2, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredbands-TV i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-05-18 00:00 och beräknad sluttid 2021-05-18 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Hemsidan Alvnet förnyas och all fortfarande relevant information uppdateras kommande veckor. Under den period uppdateringen pågår kan hemsidan vid några korta tillfällen vara otillgänglig.

Fakturan som följde med kallelsen till årsmötet är en kopia på senaste faktura.

Är den överstruken ska den ej betalas!

Redovisningstjänst skrev ut den för att få adressen till er medlemmar för utskick av kallelse till årsmötet.

Ursäkta om det skapat förvirring.

Detta dokument förklarar Spöland Vännfors Byanät ekonomiska förenings behandling av medlemmars personuppgifter gällande GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679).

Vilka uppgifter sparar föreningen?

Föreningen sparar namn och adress på de personer som är fastighetsägare med anslutning till vårt nät.

Hur använder föreningen uppgifterna?

Föreningen använder uppgifterna för fakturering av avgifter till föreningen, för ekonomisk redovisning och för att kunna redovisa anslutningar till Post och Telestyrelsen vilket enligt lag måste göras varje år.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas tills en annan person anmäler medlemskap för fastigheten, eller om fastigheten bortkopplas från fibernätet. På grund av redovisningsskäl kan uppgifter sparas upp till 7 år i bokföringen. Efter denna period har du rätt att kräva att dina uppgifter raderas fullständigt och att du ”glöms bort”. Kontakta i så fall föreningens styrelse.

Vem hanterar uppgifterna?

Föreningens kassör ansvarar för hanteringen av medlemsuppgifter, övriga som kan behöva ha tillgång till uppgifterna är styrelsemedlemmar, extern part gällande fakturering, och inför årsmöte ; revisorer.

Hej!

A3 (före detta Alltele) råkade ut för ett kort strömavbrott i sin centrala utrustning idag inne i Umeå, vilket drabbade såväl delar av Umeå som Vännäs. Se https://www.vk.se/2506970/internet-lag-nere-i-umea

Om ni har fortsatta problem, pröva att starta om fiberkonverter och egen utrustning.

 

Styrelsen