Switch i Västra Spöland måste bytas ut efter många år av trogen tjänst. Det är inte möjlig att lappa och laga den längre. Byte kommer ske på tisdag 14 juni.

Utöver detta måste alla fiberomvandlare i Västra Spöland bytas också ut.  Fiberomvandlare är liten grå låda i varje ansluten hem, som omvandlar fiber signal till vanligt nätverk och den måste vara anpassad till den nya switch. Alttå alla medlemmar i Västra Spöland kommer att beröras av bytet. Byte av utrustning i Västra Spöland kommer preliminärt att utföras under tiden 13-17 juni. Vår entreprenör kommer att kontakta er, för att få tillgång att byta utrustningen i respektive hushåll.
Driftstörningar kommer att uppstå under denna vecka som bytet utförs och tyvärr så kommer det att drabba alla medlemmar. Vi ber er ha överseende med detta.

Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2016.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 11 april 2016 kl. 19:00

Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2015.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 27 april 2015 kl. 19:00