Styrelse

Om ni behöver kontakta styrelsen kan ni skicka mejl till styrelsen.alvnet@gmail.com, alternativt ta kontakt med er närmaste styrelseledamot.

Jonas Frej, Ordförande
Vännfors 35, 911 92 Vännäs
Mobil: 070-212 2554

Kenneth Williamsson, Sekreterare
Vännfors 55, 911 92 Vännäs
Mobil: 070-644 9344

Christer Andersson, Kassör
V:a Spöland 98, 911 92 Vännäs
Mobil: 070-258 3061

Ledamöter

Christer Karlsson
Ö:a Spöland 64, 911 92 Vännäs
Tel: 0935 – 22131

Hans Långström
Vännfors 2, 911 92 Vännäs
Mobil: 070 – 333 8080

Robin Rehnström
Vännfors 44, 911 92 Vännäs
Mobil: 072 – 200 0325

Torbjörn Laedre
V:a Spöland 48, 911 92 Vännäs
Mobil: 072 – 213 0798