A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-06-01 00:00 och beräknad sluttid 2021-06-01 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

A3 utför ett planerat underhållsarbete gällande A3 Växel, Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband Premium, IP Connect L2, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredbands-TV i Hela Sverige.

Arbetet kommer att genomföras med start 2021-05-18 00:00 och beräknad sluttid 2021-05-18 04:00.

Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Hemsidan Alvnet förnyas och all fortfarande relevant information uppdateras kommande veckor. Under den period uppdateringen pågår kan hemsidan vid några korta tillfällen vara otillgänglig.

Fakturan som följde med kallelsen till årsmötet är en kopia på senaste faktura.

Är den överstruken ska den ej betalas!

Redovisningstjänst skrev ut den för att få adressen till er medlemmar för utskick av kallelse till årsmötet.

Ursäkta om det skapat förvirring.