Driftinformation

Nuvarande status i Spöland-Vännfors byanät. Märk att f.n. uppdateras informationen ungefär var 15 min, så viss fördröjning finns i informationen. Det finns inte än mätning i all föreningens noder, men vi hoppas åtgärda det innom kort.