Fakturan som följde med kallelsen till årsmötet är en kopia på senaste faktura.

Är den överstruken ska den ej betalas!

Redovisningstjänst skrev ut den för att få adressen till er medlemmar för utskick av kallelse till årsmötet.

Ursäkta om det skapat förvirring.

Detta dokument förklarar Spöland Vännfors Byanät ekonomiska förenings behandling av medlemmars personuppgifter gällande GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679).

Vilka uppgifter sparar föreningen?

Föreningen sparar namn och adress på de personer som är fastighetsägare med anslutning till vårt nät.

Hur använder föreningen uppgifterna?

Föreningen använder uppgifterna för fakturering av avgifter till föreningen, för ekonomisk redovisning och för att kunna redovisa anslutningar till Post och Telestyrelsen vilket enligt lag måste göras varje år.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas tills en annan person anmäler medlemskap för fastigheten, eller om fastigheten bortkopplas från fibernätet. På grund av redovisningsskäl kan uppgifter sparas upp till 7 år i bokföringen. Efter denna period har du rätt att kräva att dina uppgifter raderas fullständigt och att du ”glöms bort”. Kontakta i så fall föreningens styrelse.

Vem hanterar uppgifterna?

Föreningens kassör ansvarar för hanteringen av medlemsuppgifter, övriga som kan behöva ha tillgång till uppgifterna är styrelsemedlemmar, extern part gällande fakturering, och inför årsmöte ; revisorer.

Hej!

A3 (före detta Alltele) råkade ut för ett kort strömavbrott i sin centrala utrustning idag inne i Umeå, vilket drabbade såväl delar av Umeå som Vännäs. Se https://www.vk.se/2506970/internet-lag-nere-i-umea

Om ni har fortsatta problem, pröva att starta om fiberkonverter och egen utrustning.

 

Styrelsen

Just nu är det inte möjligt att teckna TV abonnemang från Alltele. De måste förbättra uppkopplingen till TV-tjänstleverantören först. Det är arbeten som är planerade och de bör vara färdiga i början av oktober. Vi kommer att informera när det är möjlig att teckna tjänsten igen.

tisdag den 18 april börjar uppgradering av nätutrustning att få säkrare och stabilare nät. Alla switchar och gamla fiberkonvertrar kommer att bytas ut och det betyder vissa drift störningar för alla medlemmar. Om ni har en gammal fiberkonverter, kommer ni att kontaktas av vårt installatör när de kan komma och byta ut konvertern. (Visst skickade ni aktuella kontaktuppgifter till styrelsen@alvnet.se att göra utbyte så smidigt som möjligt.) Om ni har den nya Inteno konverter behöver ni inte göra något särskild, ni är redan förberedda för framtiden.

 

Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2017.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 24 april 2017 kl. 19:00

För att klara av allt arbete med nya anslutningar måste vi begränsa tid när man kan lämna in anmälan om anslutning. Detta för att bredbansförening ska hitta entreprenör som ska gräva, koppla in ny anslutning och kanske även  utöka vår nätinfrastruktur.

Styrelsen har beslutat att för 2017 är sista anmälningsdatum den 31 mars.