Viktig Information

Driftstörning Internet

Föreningen har skrivit ihop en guide för hur man felsöker och rapporterar driftstörningar. Börja där innan ni kontaktar styrelsen.

Skaffa bredband

Om du är intresserad av att ansluta Dig till vårt bredbandsnät, kontakta styrelsen.

Vid flytt

Du måste överlåta ditt medlemskap i förening till den nya ägaren genom att fylla in formuläret Överlåtelse av medlemskap och skicka det till styrelsen, annars finns det risk att du kommer fortsätta få fakturor.

Om du behöver gräva

Ring och begär utsättning av kabeln på telefon 0935-22131 (Christer Karlsson). Utsättningen är gratis om den beställs senast 10 arbetsdagar före grävningen. Vill man ha den utförd tidigare än 10 arbetsdagar så utförs även det till självkostnadspris. Vid upprepad kabelutsättning av samma ledning utförs detta till självkostnadspris.

Om du inte begärt utsättning av kabeln och gräver av den, så måste du betala reparationen av den avgrävda kabeln vilket kan bli mycket kostsamt.

Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk skall utföras med största försiktighet. Handschaktning gäller 1 meter på vardera sidan om anvisat ledningsstråk.

Friläggning av och återfyllning över fiberkabel får endast utföras efter ledningsägarens anvisningar.

Flyttning av fiberkabel får endast utföras av ledningsägaren eller efter deras anvisningar.