På grund av akut driftarbete kommer Vännäs stadsnät och Alvnet Spöland-Vännfors byanät ha ett längre avbrott 2021-10-20 mellan 00.00-06.00.

Omstart av utrustning kan krävas efter avbrottet för att tjänsterna ska fungera igen.

Comments are closed.

Post Navigation