För att klara av allt arbete med nya anslutningar måste vi begränsa tid när man kan lämna in anmälan om anslutning. Detta för att bredbansförening ska hitta entreprenör som ska gräva, koppla in ny anslutning och kanske även  utöka vår nätinfrastruktur.

Styrelsen har beslutat att för 2017 är sista anmälningsdatum den 31 mars.

Comments are closed.

Post Navigation