Information

Vad ska du göra när…

…du vill vara ny medlem

Om du är intresserad av att ansluta Dig till vårt bredbandsnät, kontakta styrelsen.

…du flyttar

Du måste överlåta din medlemskap i förening till den nya ägare genom att fylla in formulär Överlåtelse av medlemskap och skicka den till styrelse. Annars finns det risk att du kommer fortsätta att få fakturor.

…du vill ha telefoni eller TV via nätet

Vår internetleverantör AllTele har ett bra erbjudande med telefoni och TV via nätet för medlemmar i vår bredbandsförening. Ni kan se priser och beställa tjänster via AllTele’s sida för fastighetsägare. Man måste ange det officiella namnet för BRF/Fastighetsägare: Spöland-Vännfors ByaNät ekonomisk förening.

…du behöver gräva

Ring och begär utsättning av kabeln på telefon 0935-22131 (Christer Karlsson). Utsättningen är gratis om den beställs senast 10 arbetsdagar före grävningen. Vill man ha den utförd tidigare än 10 arbetsdagar så utförs även det till självkostnadspris. Vid upprepad kabelutsättning av samma ledning utförs detta till självkostnadspris.

Om du inte begärt utsättning av kabeln och gräver av den, så måste du betala reparationen av den avgrävda kabeln. Vilket kan bli mycket kostsamt.

Schaktning med grävmaskin eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk skall utföras med största försiktighet. Handschaktning gäller 1 meter på vardera sidan om anvisat ledningsstråk.

Friläggning av och återfyllning över fiberkabel får endast utföras efter ledningsägarens anvisningar.

Flyttning av fiberkabel får endast utföras av ledningsägaren eller efter deras anvisningar.

…internet inte fungerar

 1. Börja med att kontrollera alla anslutningar:
  • nätverkskablar mellan dator, router och fiberkonverter
  • kablar för strömförsörjning
 2. Starta om dator.
 3. Har ni en router eller en brandvägg ansluten så prova att dra ut strömförsörjningen till denna i ca. 30 sekunder och sedan sätta tillbaka den. Det brukar hjälpa routern att få kontakt i nätet igen.
 4. Kontrollera lysdioder på fiberkonvertern. (Om ni ha den äldre konvertern, de lysdioder som är märkta ”FX” är mediaomvandlarens kommunikation med Alvnets switch dvs. fiberanslutningen. Lysdiod märkt kraft indikerar att strömförsörjning är OK. Lysdioder märkta UTP indikerar kommunikation med dator, router etc.)
 5. Om ni kontrollerat detta och försökt försäkra er om att er egen utrustning fungerar som den skall, så skall ni ringa A3, tel. 0770 910 000.

  KUNDTJÄNST
  Vardagar: 08:00 – 16:00
  Lör-Sön: stängt

  TEKNISKT SUPPORT
  Vardagar: 08:00 – 18:00
  Lör-Sön: 10:00 – 14:00

  Ni måste ange förenings kund nummer 47 04 15.

 6. Supporten på A3 kan påpeka att det misstänker fel i vårt nät. Det kan handla om ert fiberkonverter som gick sönder, fiberkabel som blev utgrävt, eller att nätet gick inte igång efter strömavbrott. Isf måste ni kontakta styrelsen så vi kan hjälpa er.