Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2017.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 24 april 2017 kl. 19:00

Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2016.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 11 april 2016 kl. 19:00

Som medlem i Spöland – Vännfors Byanät Ekonomisk Förening är du välkommen till föreningens årsmöte för 2015.

Plats: Missionshuset i Östra Vännfors
Tid: måndagen den 27 april 2015 kl. 19:00