Hemsidan Alvnet förnyas och all fortfarande relevant information uppdateras kommande veckor. Under den period uppdateringen pågår kan hemsidan vid några korta tillfällen vara otillgänglig.

Fakturan som följde med kallelsen till årsmötet är en kopia på senaste faktura.

Är den överstruken ska den ej betalas!

Redovisningstjänst skrev ut den för att få adressen till er medlemmar för utskick av kallelse till årsmötet.

Ursäkta om det skapat förvirring.